Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı duygusal emek ve onun alt boyutları olan yüzeysel davranış, samimi davranış ve derin davranışın çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini incelemektir. Küreselleşme ve onun getirdiği değişim süreciyle beraber, ekonomi, imalat sektöründen hizmet sektörüne doğru hızlı bir geçiş yaşamaktadır. Hizmet sektörü içeresinde en çok değişim gösteren alanların başında eğitim sektörü gelmektedir. Eğitim sektöründe çalışanların fiziksel ve zihinsel emeği yanında duygusal emeklerini de sergilemeleri gerekmektedir. Duygular sunulan hizmetin kalitesini belirleyeceğinden çalışanların duygusal emek davranışlarının belirlenmesi günümüz örgütler için büyük önem taşımaktadır. İşin bir parçası haline gelen duygular, çalışanlar tarafından farklı şekillerde sergilenmesi müşterilerin memnuniyetini arttırsa da neden olacağı duygusal çelişkiler çalışanları bundan olumsuz yönde etkileyebilir. Duygusal emek davranışları çalışanları yavaş bir şekilde yıpratarak performanslarının düşmesine ve işten ayrılma niyetlerine yol açabilir. Çalışanların işten ayrılma niyetinin neden olduğu işten ayrılma ve personel devri yalnızca yarattığı yüksek maliyetler ve düşük üretim kayıplarına neden olmasından dolayı değil aynı zamanda iş yerinde başka önemli sorunlarda yol açmasından dolayı pek çok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Duygusal emeğin uzun vadeli olumsuz bir sonucu olarak ifade edilen işten ayrılma niyeti ile ilgili çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bu amaçla Iğdır ilinde M.E.B`na bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idarecilerin duygusal emek davranışlarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkilerini tespit etmek üzere bir çalışma yapılmış elde edilen veriler SPSS 20.0 ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) AMOS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları duygusal emek ile işten ayrılma ve alt boyutları olan yüzeysel ve derin davranış ile pozitif yönde samimi davranış ile negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir.Keywords
Duygusal emek, İşten ayrılma niyeti, Yüzeysel davranış, Derin davranış, Samimi davranış.

References

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri