Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİN YANSIMALARI

Türk sanatı kendine özgü anlatım biçimiyle Türk geleneklerinin kültürel değerlerinden oluşmuştur. Türkler geleneksel sanatlarının her alanında kendi dünya görüşüne karşılık gelen figürler, desenler, motifler ortaya koymuşlardır. Geleneksel sanatlar içerisinde bu motiflere, figürlere baktığımız zaman mimari yapıların süslemelerinde, halı, kilim gibi birbirinden farklı gündelik kullanım eşyalarında yer aldığı görülmektedir. El sanatlarından ayrı olarak, başlangıçta duvar resmi ve kitap resmi olarak gelişen minyatür sanatı ise iki boyutlu anlatımıyla tasvir olanağı sağladı. Türk sanatı Osmanlı İmparatorluğunun 18. Yüzyıldaki batılılaşma politikaları ile bu geleneksel sanat ve minyatürün iki boyutlu anlatımından uzaklaşmaya başlar. 18. ve 19. Yüzyıl’dan itibaren ordu, donanma, eğitim öğretim ve sanatta batı model alınarak reformlar yapılır. Bu reformlarla birlikte geleneksel olan sanatların anlatım biçiminin yerini Avrupa resim tarzına bıraktığı görülür. Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatında gelenekle olan bağın kopmasında yapılan reformlar, eski toplumsal standartların ve değerlerin yerini Batının sosyal normlarına bırakması etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında kendi kültürel olgularına ve milli değerlerine karşı hassas düşünceler besleyen bir grup sanatçı geleneksel sanatlara ait biçim dilini kullanmaya başlar. 1933 yılında D grubu ressamlarının bir kısmı bu düşünceyle hareket eder. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim gibi ressamlar geleneksel sanatlara ait motifler ve benzer öğeler kullanır. Türk sanatçılarının geleneksel minyatür tarzına, hat sanatına, el sanatlarına ve halk sanatlarına ait olan bu tutum günümüz çağdaş resim sanatçılarının da üretimlerinde tercih ettikleri bir tavır olarak devam etmektedir.Keywords
Türk resim sanatı, geleneksel Türk sanatı, motif.

References

Advanced Search


Announcements

    TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

    Son özet gönderme tarihi: 

    20 Temmuz 2018

    Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

    20-24 Temmuz 2018

    Kongre programının yayınlanması: 

    28 Temmuz 2018

    Son tam metin gönderme tarihi: 

    1 Eylül 2018

    Özet kitabı yayını: 

    1 Eylül 2018


    4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

    KONGRE TAKVİMİ

    ?Özetlerin son gönderim tarihi

    15 Temmuz 2018

    ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

    15-18 Temmuz 2018

    ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

    1 Eylül 2018

    ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

    (tam metin zorunluluğu yoktur)

    1 Eylül 2018

    ?Tam metin kitabının yayınlanması

    1 Ekim 2018


    PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

    Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

    15 Temmuz 2018

    ?Kongre Programının İlanı

    22 Temmuz 2018

    ?Katılım Ücreti Ödemesi

    15-20 Temmuz 2018

    ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

    (tam metin kitabı için)

    15 Ağustos 2018

    ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

    15 Ağustos 2018


    1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

    Bildiri Özetlerinin Gönderimi

    İçin Son Tarih      

    15 Temmuz 2018

    (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

    Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

    Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

    15- 18 Temmuz  2018
    Kongre Programının İlan Tarihi

    22 Temmuz 2018

    Kongre Tarihi

    29- 31 Ağustos 2018?

    ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

    15 Eylül 2018


    MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

    Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

    Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

    Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

    Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

    Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


    7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

    7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

    Son özet gönderim tarihi

    15 Eylül 2018

    Katılım ücretinin yatırılması

    En geç 20 Eylül 2018

    Kongre tarihleri

    11-14 Ekim 2018

    Özet kitabının yayınlanması

    20 Ekim 2018

    Tam metinlerin gönderilebileceği

    son gün

    (tam metin zorunluluğu yoktur)

    20 Ekim 2018

    Tam metin kitabının yayınlanması

    1 Kasım 2018


    Sidney Kongre

    KONGRE YERİ: SIDNEY

    KONGRE KONULARI: 

    Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

    KONGRE ÜCRETİ: 

    280 EURO

    SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

    15 EKİM 2018

    ÖDEME VE KAYIT: 

    15-20 EKİM 2018

    TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

    1EKİM 2018


    İndex Taraması ISSUU

    IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

     


    İndex Taraması SCIWIN

    IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndex Taraması ResearchBible

    IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


    İndex Taraması ESJI

    IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri