Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN E-TİCARETİ KULLANMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Kırşehir’de yaşayan tüketicilerin e-ticaret uygulamalarını kullanma nedenlerinin incelenmesidir. Araştırma 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde basit rasgele örneklem seçimi yöntemi kullanılmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 353 kişiyle yüz-yüze anket görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde en az bir defa e-ticaret kullanmış olma şartı aranmıştır. Çalışmada katılımcıların e-ticaret kullanma nedenlerinin belirlenmesinde yazarlar tarafından geliştirilen bir envanterden faydalanılmıştır. Envanterde 25 soru yer almaktadır. Envanter sorularına verilen cevaplar; 1-Kesinlikle katılmıyorum/ 5-Kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li Likert tipi olarak derecelendirilmiştir. Envanterin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,909 olarak hesaplanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler IBM SPSS Statistics22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, bağımız gruplar arası t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların e-ticareti kullanma nedenlerinin başında; alışverişte mekân sorunun olmaması, 7/24 alışveriş yapılabilmesi ve ürün hakkında diğer tüketici yorumlarının görülebilmesi faktörlerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin bilgi güvenliği, ürüne kısa sürede erişebilme ve ürünün iade edilememesi hususlarında ise kaygılar yaşadığı görülmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular Kırşehir’deki tüketicilerin e-ticaret kulanım biçimi ve kullanım nedenlerinin Türkiye’deki tüketicilere benzerlikler gösterdiğini ortaya koymaktadır.Keywords
Elektronik Ticaret; E-Ticaret; Online Alışveriş.

References

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri