Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARININ ETKİSİ

Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitiminde kullanılan Sevcik Op.8 alıştırmaları ile ilgili öğrenci görüşlerini almak ve eğitimlerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır. Öncelikle araştırmada “Bireysel çalgı" dersi kapsamında lisans II., III. ve IV. sınıf öğrencileri ile viyolonsel tekniği üzerine 8 hafta ders araştırmacı tarafından yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 12 lisans öğrencisi Sevcik op.8 alıştırmalarından 3., 5., 8., 10., 14., 18., 24., 32., 36., 38. alıştırmalar öğrencilerin seviyesi ve sınıflarına göre çalıştırılmış ve çalışmalar sonunda viyolonsel öğrencileriyle görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği ile araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre yapılan vurgular belirlenmiş ve bu öğrencilerin görüşleri sunulmuştur. Müzik öğretmeni adayları ile yapılan görüşmelerde Sevcik Op.8 alıştırmalarının teknik açıdan faydalı bir kitap olduğu, bu kitabın viyolonsel eğitimlerinde eser çalımına hazırladığını ve viyolonsel hakimiyetlerini geliştirdiğini, sol el tekniklerinde en çok pozisyon geçişlerini öğrenme ve entonasyon çalışmaları için etkili olduğu ve sağ elde en çok eşit yay hızı ve bağlı çalma teknikleri için etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Müzik Eğitimi, Viyolonsel Eğitimi, Sevcik Op.8, sağ el teknik, sol el teknik

References

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri