Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMATÖR FUTBOLCULARIN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (Adıyaman İli Örneği)
(EXAMINING OF THE EMPHATIC TENDENCY LEVELS OF AMATEUR SOCCER PLAYERS IN TERMS OF SOME VARIABLES (Sample of Adıyaman Province) )

Author : Hande İNAN  & Mehmet KARTAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 691-696
    


Summary

Bu araştırmada Adıyaman 1. Amatör Küme Futbol Ligi’ndeki futbol takımlarında yer alan futbolcuların empatik eğilim düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2017–2018 sezonunda Adıyaman 1. Amatör Futbol Ligi’nde yer alan 3 amatör futbol takımından toplam 120 futbolcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve futbolcuların empatik beceri düzeylerini belirlemek için Erkuş ve Yakupoğlu (2001) tarafından geliştirilen ‘’Spor Ortamında Empati Ölçeği’’ uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde; Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve T-testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Adıyaman 1. Amatör Küme Futbol Ligi’ndeki futbol takımlarında yer alan futbolcuların empatik eğilim düzeyleri ile yaş ve sporcu lisans yılı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca futbolcuların empatik eğilim düzeyleri ile kardeş sayısı ve eğitim durumları değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Futbol, Empati, Amatör, Futbolcu

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the empathic tendency levels of soccer players in Adıyaman I. Amateur Cluster Soccer League in terms of different variables. The sample group of the study consisted of 120 soccer players from three different amateur soccer teams in Adıyaman I. Amateur Soccer League in 2017-2018 season. As a data collection tool, the ‘’Personal Information Form’’ developed by the researcher and ‘’Empathy Scale in The Sports Situations’’ developed by Erkuş and Yakupoğlu (2001) were applied to determine the empathic skill levels of the soccer players. In the statistical analysis of the data; One-way ANOVA and T-test statistical methods were used According to the findings obtained in the study, it was determined that there was no significant difference between age and sports license year variables and the empathic tendency levels of the soccer players in the Adıyaman In addition, it was concluded that there was a significant difference between the empathic tendency levels of the players and the number of siblings and their educational status.Keywords
Football, Empathy, Amateur, Footballer

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri