Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZETECİLİK MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARININ BABASININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF THE CHILDREN ABOUT THEIR FATHER’S JOB WHO WORK IN JOURNALISM PROFESSION )

Author : Gökhan BAK  & Osman Vedüd EŞİDİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 736-744
    


Summary

Gazetecilik mesleğinin ne kadar zor olduğu herkesçe bilinmektedir. Aynı şekilde gazetecilik mesleğine sahip olan birinin çocuklarının da bu meslek zorluklarından etkilendiği görülmektedir. Ülkemizde gazetecilik mesleğine sahip kişilerin aileleri hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile birlikte babası ya da annesi gazetecilik mesleğinde çalışanların çocuklarının, ebeveynlerinin mesleklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı Türkiye’de ebeveynleri gazetecilik mesleğinde çalışan gençlerin yaşadığı zorlukları, anıları ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Gençlere açık uçlu sorular hazırlanarak cevaplamaları istenmiştir. Bu veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda ebeveynlerinin mesleklerinin zor olduğu, eve geç saatlerde geldikleri, tatil konularında sıkıntı yaşadıkları, belli etmemeye çalışsalar da stresi eve yansıtabildikleri belirlenmiştir.Keywords
Gazeteci, Aile, Meslek, Çocuk.

Abstract

It is a well-known fact that the profession of journalism is difficult. Likewise, it is seen that the children of the journalists are also affected by these occupational difficulties. There aren’t any known studies in Turkey, about the families of journalists. In this study, the opinions of the children about their families occupation was tried to be determined by conducting research on the children whose father or mother work in journalism profession. The aim of this study is to put forward the difficulties experienced and to reveal memories of young people whose parents work in the profession of journalism in Turkey. Qualitative research method was used. Young people were asked to answer the prepared open-ended questions. Obtained data were analyzed by content analysis. As a result, it was determined that their parents' jobs were difficult, they often come home late, they have difficulties about holiday times, and they could reflect stress to their family even they don’t want to.Keywords
Journalist, Family, Occupation, Children

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri