Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“YENİ NORMAL” VE ULUSLARARASI TİCARETİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ÇİN ÖRNEĞİ
(“NEW NORMAL” AND THE CHANGING FACE OF INTERNATIONAL TRADE: THE EXAMPLE OF CHINA )

Author : Gülçin Elif YÜCEL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 752-761
    


Summary

Dünyada politik dengeler değişmekte ve uluslararası ticaret ortamını yönlendiren paradigmalar farklılaşmaktadır. Ülkeler artık piyasalara ne çok kötümser, ne de çok iyimser yaklaşmaktadırlar ve ikisinin ortası “normal” bir tutum izlemeye çalışmaktadırlar. “Yeni normal”, ülkelerin bir sonraki parlak büyüme ve yükselişi bekleyeceği bir dönem değil, aksine bu ikisi arasındaki normal dengeye alışmaları gereken bir durum olarak ifade edilmektedir. 2008 Krizinin ardından, hemen hemen tüm ülkeler toparlanmayı sağlayan mali uyaranları tercih ettiğinde, çoğu hükümet muhafazakâr bir mali duruşu benimseyerek kemer sıkma politikasına yönelmiştir. Günümüzde talebin genel zayıflığı göz önüne alındığında, küresel ticaret, herhangi bir grup ülke için bir teşvik olarak hizmet vermeyi vaat etmemektedir. Her ne kadar 2015 ve 2016 yıllarındaki önemli yavaşlamalardan sonra, küresel ticaret 2017 yılının başında bazı toparlanma belirtileri göstermişse de, şu ana kadar ticaret ılımlı bir seyir izlemektedir ve uzun dönemde dayanıklılığı sorunu söz konusudur. Günümüzde ticaretin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri politik faktörlerden giderek daha fazla etkilenmesidir. Özellikle, ticaret politikasının kullanımları ve suiistimalleri konusundaki tartışmalar son birkaç yılda daha belirgin bir şekilde artmıştır ve devam eden korumacı söylemlerin nihayetinde kısıtlayıcı politikalara dönüşeceği konusunda gerçek bir risk vardır. Son yıllarda, Çin uluslararası ticarette ana oyuncu olarak ortaya çıkmış, Doğu Asya ve dünya ekonomilerinde giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Çin’in ekonomik büyüme hızı, tarihi çift haneli rakamlardan % 6–7 seviyelerine düşmüştür. Çin hükümeti ekonomisini daha az hızlı ancak daha sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaştırmak için yeniden dengelemeye çalışmakta ve bu konuda birtakım reformlara gitmektedir. Bu çerçevede, “yeni normal”, zorlukları ve fırsatları bağlamında iyi değerlendirilmelidir. Bu çalışmada “yeni normal” olarak adlandırılan süreç içerisinde uluslararası ticaretin nasıl değiştiği tartışılacaktır.Keywords
Yeni Normal, Küresel Ticaret, Korumacılık, Çin, Politik İktisat

Abstract

Political equilibrium is changing in the world and the paradigms that direct the international trade environment are different. Countries no longer look too pessimistic or very optimistic about the markets, and the middle of both try to follow a new normal attitude. The new normal is not a period for countries to wait for the next bright growth and rise, but rather as a condition to be accustomed to the normal balance between the two. After the crisis of 2008, when almost all countries opted for the recovery of financial stimuli, most governments adopted a conservative fiscal stance and turned to austerity policy. Given the overall weakness of demand today, global trade does not promise to serve as an incentive for any group of countries. Although global trade shows some signs of recovery in early 2017 after significant slowdowns in 2015 and 2016, trade has so far followed a moderate course and has long-term durability. One of the most important problems facing trade today is that it is increasingly affected by political factors. In particular, the debate on the uses and abuses of trade policy has increased significantly over the past few years, and there is a real risk that continuing protectionist discourses will eventually turn into restrictive policies. In recent years, China has emerged as the main player in international trade and has started to play an increasingly important role in East Asian and in world economies. China's economic growth rate fell to %6-7% from historical double-digit figures. The Chinese government is trying to rebalance its economy to achieve less rapid but more sustainable economic growth. In this context, the new normal should be well evaluated in the context of its challenges and opportunities. In this study, how the international trade changes in the process called new normal will be discussed.Keywords
New Normal, Global Trade, Protectionism, China, Political Economics

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri