Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SMART PHONE ADDICTION OF MAKU EDUCATION FACULTY 1ST-GRADE STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES )

Author : Mehmet Ali ÇAKIR  & Adile KUZUCU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 55-66
    


Summary

İletişim, kişinin varlığını sürdürebilmesi, toplumun devamlılığını sağlayabilmesi kişinin her anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli bir olgudur. Tarihsel süreç içerisinde geliştirilen çeşitli teknolojik araçlarla yüz yüze iletişimin yanı sıra teknolojiyle aracı edilmiş iletişim tarzlarını da geliştirerek kitle iletişimine adım atılmıştır. Kitle iletişim araçlarının başında gelen cep telefonları da günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Hızla insan hayatının vazgeçilmezleri arasına giren akıllı telefonlar zamanla tıpkı alkol, sigara, uyuşturucu maddeler gibi bırakılamayacak derecede bağımlılık denilebilecek düzeylere gelmeye başlamıştır. Bu bağımlılık özellikle genç neslin vücut işlevlerinde yada ruhsal yapılarında birçok olumsuz etkiye sebep olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı teknoloji bağımlılığının alt basamaklarından biri olan akıllı telefon bağımlılığının üniversite öğrencileri üzerinde çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim –Öğretim yılı bahar dönemi Burdur ili MAKÜ Eğitim Fakültesi’nde halen öğrenim görmekte olan lisans 1. sınıf düzeyinde 200 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS-22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığında akademik başarı değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. Ancak cinsiyet, yaş, bölüm, ailesinin ortalama aylık geliri, ortalama aylık harcaması, kullandığı akıllı telefonun fiyatı, ortalama aylık telefon gideri, boş zaman etkinlikleri değişkenlerine göre anlamlı fark olmadığı saptanmıştır .Keywords
İletişim, Kitle iletişim araçları, Akıllı telefon, Bağımlılık, Üniversite öğrencileri.

Abstract

Communication is a phenomenon necessary for an individual to maintain his/her existence and maintain the continuity of a society and meet his/her needs in any sense. Mass communication was stepped into as various technologic tools developed within the historical process improved face-to-face communication as well as technology-mediated communication styles. Mobile phones, among the leading mass communication tools, play a very important part nowadays. Having become among the indispensable elements of human life rapidly, smart phones have started to reach levels that can be regarded as addiction over time, which cannot be got rid of easily, just like alcohol, cigarette and narcotic substances. This addiction may cause many negative effects on the body functions or mental structures, especially in the young generation. The aim of this study is to determine whether smart phone addiction, among the sub-stages of technology addiction, varies by different variables on university students. The study group of the research consists of 200 students at bachelor’s 1st-grade level maintaining their studies in Burdur province MAKU Faculty of Education in the 2016-2017 academic year. SPSS-22 statistical package program was used in the analysis of the data. As a result of the statistical analysis conducted, a significant difference was found in the smart phone addiction of students by the variable of academic achievement. However, it was determined that there was no significant difference by the variables of gender, age, department, average monthly income of the family, average monthly expenditure, the price of the smart phone used, average monthly telephone expenditure, and free-time activities.Keywords
Communication, Mass media, Smartphone, Addiction, University students.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri