Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLİTİK SÖYLEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE
(ON THE POLITICAL DISCOURSE AND TECHNIC )

Author : Azize Serap TUNCER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 96-105
    


Summary

Bugün politikacılar açısından aşılması en güç problemlerden biri oluşturmaya çalıştıkları imaj ile halk gözünde oluşmuş olan imajın çakıştırılabilmesidir. Siyasal iletişimde, varolan politikalara kamuoyunun desteğini sağlamak amacıyla sunulan ve karşılıklılık içeren, politikacının belirgin bir siyasal görüşü sözkonusudur. Küreselleşen dünyada sosyo-ekonomik ve siyasal değişimler, vatandaş ve politikacı ilişkilerini yeniden tanımlamaktadır. Buna paralel olarak vatandaşların, kamu görevlilerinden ve hükümet politikalarının kurgulayıcısı olan politikacılardan talepleri de değişmektedir. Devlet ve vatandaş ilişkilerinde bireysellik ve yakınlığın ön plana çıkması, politikacı pazarlamanın davranışsal boyutunun önem kazanmasına neden olmuştur. Yandaşları politik liderlere bağımlı hale getirmede en önemli sosyo-psikolojik değişkenlerden bir tanesi güvendir. Gelişmiş modern demokrasi ve çağdaş yönetim politikaları için gelecek odaklı bakış açısı edinmek ve yeni açılımları hızlandırmak önemlidir. Teknolojik gelişmelerin politika alanındaki en önemli etkileri; coğrafi sınırları ortadan kaldırması, yeni halka ilişkiler tarzlarının yaratılmasına ve yeni yönetim fırsatlarına olanak sağlamasıdır. Teknolojik gelişmeler ve bilgi sistemlerine geçişle, klasik diplomasi anlayışından dijital diplomasiye geçiş sağlanmıştır.Keywords
Politik söylem, halkla ilişkiler, diplomasi, medya, teknolojik yenilikler

Abstract

Today, one of the major problems, facing politicians, is to overlap the image, for the oreation of which they are ewerting efforts, an the image, which is perceived by people. In political communication, there is an interaction process in which a certain political opinion’s of politician, for making public attempts to support to existing policies. In the globalising world socioeconomic and political changes redefine the relationships between citizen and politicians. Accordingly the requests of citizens from government stuffs and as a constructers of government policies of politicians have also changed. The fact that in citizen relations of government individualism and closeness have come into the front has led to an increasing importance attached to the behavioural dimension of marketing. Trust is one of the most important socio-psychological factors which can make politic supporters dependent on the political leaders. For the improved modern democracy and for contemporary administrative policies, gaining future oriented approaches and giving momenturn to the new initatives are of vital importance. The most important impacts of technological innovation in political area is the removal of the geographical constraints; creation and development of new public relation styles and provision of new managing opportunities. A transition from classical diplomacy to digital diplomacy has been achieved through to transition to technological developments and information systems.Keywords
political discourse, public relations, diplomacy, media, technological innovation

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri