Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE ETÜT ANALİZ YÖNTEMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(STUDENT OPINIONS ON THE ETUDE ANALYSIS METHOD IN CELLO EDUCATION )

Author : Şebnem ORHAN  ; Hazel ERCAN & Sinem ARICI KETHÜDA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 106-111
    


Summary

Bu çalışmada, viyolonsel eğitimine katkı sağladığı düşünülen etüt analiz yönteminin uygulamadaki görünümünü saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla daha önce yapılmış etüt analizleri öğrencilere sunulmuş ve konuya ilişkin görüşler alınmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında alan çalgısı viyolonsel olan toplam 14 öğrenciden lisans II., III. ve IV. sınıfta okuyan 12 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada, daha önce analizleri yapılmış Sebastian Lee Op.31 etüt kitabının 1. ve 13. etütleri, çalışma grubuna ödev olarak verilmiştir. Bir sonraki ders saatinde etütlerin daha önce yapılmış analizi öğrencilere detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Analiz yapılmadan ödev olarak verilmiş ilk hafta ile analizlerin detaylı olarak anlatıldığı ikinci derse ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu görüşler nitel çalışma yöntemlerinden içerik analizi yoluyla tema ve kodlarla ifade edilmiştir. Öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, ........, Ö12 şeklinde isimlendirilmiştir. Araştırmada, analizi yapılmış etüdün etüt çalışmada bilinç ve farkındalık yarattığı, kolaylık sağladığı ve zaman kazandırdığı, ayrıca etüt analizi konusunda öğrencilerin aldıkları genel müzik eğitiminin yetersiz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Müzik Eğitimi, Viyolonsel Eğitimi, Etüt, Etüt Analizi

Abstract

Aim of this study is to identify the status of etude analysis method in the application process, which is believed to have positive effects on cello education. With this in mind, student were provided with the etude analysis which was practiced before and their opinions were obtained. Being in a qualitative pattern, the study is qualified as descriptive and based on situation determination, where content analysis method was utilized as a qualitative research method. The study group consisted of 12 sophomore, junior, and senior year undergraduate cello students -out of 14 in total-, studying at Gazi University Faculty of Education Department of Fine Arts Education Division of Music Education. The students were given the assignment of the 1st and 13th etudes from Sebastian Lee Op.31 etude book, whose analyses had been conducted before. In the following course hour, the previously analyzed etudes were explained to the students in detail. The students were asked for their opinions about the first week which was allocated for the assignment prior to the analyses, and about the second course where these analyses were explained in detail. Their opinions were interpreted in themes and codes formed through content analysis method, which is a qualitative research method. The students were named as Ö1, Ö2, Ö3,…..Ö12. At the end of the study, it was revealed that the etude whose analysis was carried out before created an awareness and consciousness in the etude practice, eased the process, and saved time. Besides, the general music education received by the students on etude analysis was found insufficient.Keywords
Music Education, Cello Education, Etude, Etude Analysis

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri