Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KELİMELERLE HAYKIRMAK, DİJİTAL ORTAMDA FEMİNİST İFADE: LİORA K'NİN FEMİNİST FOTOĞRAFLARI
(SHOTING WITH WORDS, FEMINIST EXPRESSION IN DIGITAL MEDIA: FEMINIST PHOTOGRAPHS BY LIORA K )

Author : Bahar SOĞUKKUYU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 122-131
    


Summary

Sanat işlevi açısından düşünüldüğünde, bir sanat eserinin genellikle bir konunun görüşlerini içerdiği ve sorunun özünü izleyiciye aktardığı söylenebilir. Sanat eseri ayrıca yüzeyde ele alınan konu hakkında bir tartışma imkanı, tartışma ortamı da sunmaktadır. Dijital ortamın günümüzde çeşitli konularda sosyal farkındalık için önemli bir iletişim aracı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Küresel, sosyal, çevresel sorular dijital ortamda konuya ilgi duyanlar tarafından cesurca tartışılmakta, çeşitli yöntemlerle seçilen tema vurgulanarak izleyiciye sunulmaktadır. Bugün aktivizm, dijital ortamın ve dijital iletişimin gelişmesiyle daha da yayılmıştır. Müzelerin, galerilerin veya sergilerin sınırlarının ötesinde, sanat eserleri sanal alanda daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmektedir. Bugünün postmodern feminist fotoğrafçılığının bir temsilcisi olarak Liora K, fotoğraf projesi “Feminist Fotoğraflar” ile eylemci bir tarzı temsil etmektedir. Liora K'nin fotoğrafları genel olarak kadının bedeninin özgürlüğü, baskıdan kurtulması üzerine toplumsal farkındalık yaratma işlevini taşımaktadır. Liora K'nin "Feminist Fotoğraflar" projesini oluşturması aşamasında, kendisine farklı kadın ve erkek modeller poz vermiş ve bu bedenler üzerine protesto amaçlı sözler yazılmıştır. Liora K bu projesinde, kadınların farklı yönlerini bedenlerine yazılan kelimelerle yansıtmayı amaçlamıştır. Dövmeler gibi bedenlere yazılan bu sloganlar, çeşitli kadın haklarının ifadeleridir. Çalışma boyunca, Liora K’nin “The Feminist Photos/Feminist Fotoğraflar” projesinin feminist politikalar, beden üzerindeki feminist yazılar, dijital ortamda aktivist fotoğrafçılık kapsamında betimsel yöntemle incelenmesi amaçlanmaktadır. Postmodern feministlerin fotoğrafçılığına ilişkin saptamalarından faydalanılarak ve Judith Butler'ın “toplumsal cinsiyet performatifliği”, Gayatri Spivak'ın “feminist katılım”, Roland Barthes'ın “gösterge-işlev” kavramından yola çıkılarak, imge ve kelimelerle feminist sorunların hassas noktalarının nasıl gün yüzüne çıkarıldığının ve bu aşamada sanatsal yaratıcılığın rolünün önemi üzerinde durulmaktadır.Keywords
Feminist ifade, kadın hakları, aktivist fotoğrafçılık, dijital ortam, slogan

Abstract

When it is considered in terms of art function, it can be said that an artwork generally includes the views of a subject and conveys the essence of the problem to the audience. The work of art also provides an opportunity for discussion and discussion platform on the subject matter. It is an undeniable fact that digital media is an important communication tool for social awareness in various subjects. Global, social and environmental questions are boldly discussed by those interested in the digital environment, and the theme chosen by various methods is emphasized and presented to the audience. Today, activism has spread even more with the development of digital media and digital communication. Beyond the boundaries of museums, galleries or exhibitions, works of art can reach a wider audience in the virtual space. As a representative of today's postmodern feminist photography, Liora K represents an activist style with her photography project “Feminist Photography”. Liora K's photographs generally serve to raise social awareness of the freedom of the woman's body and the release of oppression. During the stage of Liora K's "Feminist Photography" project, different male and female models posed and protesting words were written on these bodies. In this project, Liora K aimed to reflect the different aspects of women with the words written on their bodies. These slogans written on bodies such as tattoos are expressions of various women's rights. Throughout the study, it is aimed to examine Liora K’s “The Feminist Photos” project with the descriptive method within the scope of feminist policies, feminist writings on the body and activist photography in digital media. Taking into account the postmodern feminists' perceptions of photography, Judith Butler's “gender performativity”, Gayatri Spivak's “feminist participation” and Roland Barthes's concept of “sign-function”, it is revealed how sensitive points of feminist problems are brought to light and the importance of the role of artistic creativity at this stage.Keywords
Feminist expression, women's rights, activist photography, digital media, slogan

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri