Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINA KARŞI ŞİDDETTE ERKEKLERİN TUTUMLARI VE ALGILARI: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ
(THE ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF MEN ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE SAMPLE OF BİNGÖL PROVINCE )

Author : Kasım TATLILIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 132-144
    


Summary

Bu araştırma, Bingöl il merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üstü erkek ve kadınlar üzerinde yapılmıştır. Araştırma gurubunu Bingöl il merkezinde oturan 265 kadın (%50.51) ve 259 (%49.42) erkek olmak üzere 524 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada, hem kadınlar hem de erkekler için 20 maddelik “Şiddet Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Bu makalede sadece erkeklerden elde edilen bulgulara yer verilecektir. Verilerin analizi SPSS 23.00 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre erkekler, uygulanan 20 maddelik “Şiddet Tutum Ölçeği”nden en çok; “Erkeğin eşine şiddet uygulama hakkı vardır”; “Erkek, eşine bazen fiziksel şiddet uygulamalıdır”; “Erkek, evin reisidir, gerektiğinde şiddet uygulayabilir”; “Kadın kocasının söylediklerini sorgularsa koca dayak atabilir”; “Kadın kocasına karşı geldiği zaman kesinlikle şiddet uygulanmalıdır” maddelerini işaretlemişlerdir. Verilerin analizinde, betimsel istatistik, frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma ve Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aile, şiddet, kadına karşı şiddet, tutum, algı, Bingöl.Keywords
Aile, şiddet, kadına karşı şiddet, tutum, algı, Bingöl.

Abstract

This research is conducted on men and women who reside in the center of Bingöl and their age is 18 and over. The research group is consisted of 524 people 265 of them are women (50.51%) and 259 of them are men (49.42%) residing in Bingöl city center. In this research "Violence Attitude Scale" which is used common for both women and men including 20 - questions in the survey. This article contains the findings only "Violence Attitude Scale" obtained from men. Analysis of the data is performed with SPSS 23.00 program and the studies are completed with 95% confidence level. According to the results obtained from the research; the 20 questions survey of “violence attitude scale” is applied to the men and they mostly answer the following marks as follows: “Men have a right to commit violence against their wife”; “Men should sometimes apply physical violence against their wife; “Men rule the roost in the family, if necessary they can commit violence against their spouses; “the husbands can beat their wife if their spouses interrogate what the husbands say”; “If the women come against their husbands, then there should be absolutely violent against women”. Descriptive statistics, frequency, percentage, aritmatic average, standart deviation and Shapiro-Wilk Test were used to analyses the data. Key Words: Family, violence, violence against woman, attitude, perception, Bingöl.Keywords
Family, violence, violence against woman, attitude, perception, Bingöl.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri