Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKONOGRAFİ VE İKONOLOJİ YÖNTEMİNE GÖRE GÜLSÜN KARAMUSTAFA’NIN “ÖRTÜLÜ MEDENİYET” VE KAPICI DAİRESİ” ADLI ESERLERİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF "COVERED CIVILIZATION" AND “DOORMAN'S HOME” BY GÜLSÜN KARAMUSTAFA ACCORDING TO ICONOGRAPHY AND ICONOLOGY METHOD )

Author : Cansu ÇELEBİ EROL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 234-239
    


Summary

Araştırmada Erwin Panofsky tarafından geliştirilmiş olan, üç aşamalı “İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yönteminin yanı sıra görsel göstergebilimsel yöntemlerden de yararlanılarak Gülsün Karamustafa’nın “Örtülü Medeniyet” ve Kapıcı Dairesi” adlı eserleri analiz edilmiştir. Gülsün Karamustafa 1980’lerden itibaren Türkiye’de yeni bir sanatsal dil haline gelen çağdaş sanat hareketinin gelişmesine yaptığına katkılardan ötürü önemli bir figürdür. Özellikle 80’li yılların politik ve kültürel durumunu geniş, kapsamlı ve yoğun bir biçimde yansıtan çalışmalarıyla bilinmektedir. Sanatçı, yaşamı boyunca deneyimlemek durumunda kaldığı göç olgusunu, bu göç sürecinde yaşadıklarını ve genel olarak göçün neden olduğu sonuçları aidiyet, kimlik ve evrensellik konuları bağlamında eserlerine taşımıştır. Özellikle seksenlerin başında kırsaldan kentlere akan büyük göç hareketine eşlik eden derin ölçekli değişimlerin ve göçle gelen insanların kentsel yaşama entegre olma çabalarıyla oluşan kültürel geçiş deneyimlerinin ortaya çıkardığı “arabesk” kavramının eserlerinde yer bulduğu görülmektedir. Eserlerin analizi süreci doğal anlam (olgusal, ifadesel anlam), uzlaşmalı anlam (ikincil anlam) ve içsel anlam (içerik) alt başlıklarından oluşmaktadır. Sanatçı söz konusu iki eserinde de köyden kente doğru yönelen insan hareketlerinin neden olduğu travmatik yaşantıları ve kırsal yöre insanının kendi kültürünü şehir kültürüyle bütünleştirmeye çalışırken ortaya çıkardığı yeni ve melez kültürü konu edinmiştir. Bu bağlamda sanatçı ve işlediği konu hakkında bir art-alan ve art-zaman araştırması yapılarak resim düz anlamsal açıdan irdelenmiş devamında ise yan anlamsal inceleme yapılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Çağdaş sanat, eser analizi, ikonoloji, ikonografi, Gülsün Karamustafa.

Abstract

In the study; the works of Gülsün Karamustafa, "Covered Civilization" and “Doorman's Home” are analyzed by using the three-stage “Iconographic and Iconological Art Criticism” method developed by Erwin Panofsky. Gülsün Karamustafa is an important figure for her contribution to the development of contemporary art movements that has become a new artistic language in Turkey since the 1980s. She is known for her extensive, comprehensive and intense work reflecting the political and cultural situation of the 80s. The artist carried the phenomenon of migration, experience in this migration process and consequences of migration which she had to experience throughout her life, in the context of belonging, identity and universality to her works. Especially in the early eighties, it is seen that the concept of arabesque, created by the deep-scale changes that accompany the great migration movement from rural to urban areas and the cultural transition experiences created by the immigrants' efforts to integrate into urban life, is found in her works. The process of analysis of the works consists of subtitles of natural meaning (factual, expressive meaning), consensus meaning (secondary meaning) and internal meaning (content). In both of these works, the artist deals with the traumatic experiences caused by the human movements moving from the village to the city and the new and hybrid culture which the rural people have created while trying to integrate their culture with the city culture. In this context, an art-field and art-time research on the artist and the subject she worked on, the painting was analyzed in a straight semantic perspective and semantic analysis.Keywords
Contemporary art, artistic analysis, ikonology, iconography, Gülsün Karamustafa.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri