Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’NİN BRİCS ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET ANALİZİ
(BRICS COUNTRIES WITH TURKEY'S FOREIGN TRADE ANALYSIS )

Author : İsmet GÜNEŞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 301-308
    


Summary

Sanayi, teknoloji ve her türlü ulaşım kanallarının gelişmesi ile birlikte küreselleşen dünyada, ekonomik iş birlikleri ülkelerin mevcudiyetleri ve gelişimleri için kaçınılmaz olmuştur. Çalışmada bu işbirliklerinden biri olan ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ele alınmıştır. Öncelikle bu ekonomik iş birliğinin niçin oluşturulduğu, ekonomik gücünün ne oldu olduğu hakkında bilgi verilmiş daha sonra üye ülkelerin hepsi için tek tek dış ticaret analizi yapılmıştır. Avrupa Birliği kapısında uzun süredir bekleyen Türkiye için, BRICS iş birliği bir alternatif konumundadır. Türkiye’nin dış ticaret analizi de yapılarak, BRICS ülkeleri ile olan ticaret hacmi açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın sonunda BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu ilişkili 39 ülkenin 2012 performansları ve 2050 tahminlerine yer verilerek, durum analiz edilmiştir.Keywords
Brics Ülkeleri, Dış Ticaret, Türkiye

Abstract

Industry, technology and transport together with the development of all channels in a globalizing world, economic co-existence and development of the country has become almost inevitable. One of the partnerships in this study Brazil, Russia, India, China and South Africa BRICS consisting of the countries are discussed. First of all, this is why economic cooperation was created, the economic power of the given information about what happened, and then reviewed the analysis of Foreign Trade of the member countries for all individual. Waiting for a long time at the door of the European Union for Turkey, the BRICS cooperation alternative. The analysis of Turkey's foreign trade by an evaluation in terms of the volume of trade with BRICS countries has been conducted. At the end of the study, including 39 in 2050, the BRICS countries and Turkey, including the country's 2012 performance and associated estimates of the situation were analyzed.Keywords
Bricsys country, Foreign Trade, Turkey

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri