Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN İŞLENİŞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE SÜRECE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(IMPLEMENTİNG THE COMMUNİTY SERVİCES COURSE: PRACTİCE EXAMPLES AND EVALUATİON OF STUDENTS’ AND INSTRUCTOR’ PERCEPTİONS: SAKARYA UNİVERSİTY HEALTH VOCATİONAL SCHOOL CASE )

Author : Belgin UZUN   & Hanife İRİS  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 206-219
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda verilen Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) isimli seçmeli dersin işlenişi sürecinde yapılan uygulamalardan örnekler sunmak ve süreçle ilgili öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmanın katılımcıları Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna THU dersine kayıtlı 235 Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Sekreterlik, Anestezi ve Fizyoterapi öğrencileri ve THU dersini veren öğretim elemanlarıdır. Bu ders kapsamında 14 hafta boyunca topluma hizmete yönelik çeşitli projeler geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada, bu dersin yapılandırılmasına yönelik uygulama örneklerine, öğrenci ve öğretim elemanı düşüncelerinde ortaya çıkan temalara ve dersin işlenişine yönelik çıkarımlara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen projelerin ve dersin değerlendirilmesi için öğrencilerden günlükler tutmaları ve raporlar hazırlamaları istenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğrenci raporlarının incelenmesinden, bu derste gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde göze çarpan en belirgin sonucun öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığı, topluma hizmet bilincinin ve farkındalığın gelişmesi olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcı öğretim elemanları da Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin çok iyi planlanması gerektiğini, öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.Keywords
Topluma hizmet uygulamaları, uygulama örnekleri, öğrenci görüşleri, öğretim elemanı görüşleri

Abstract

The purpose of this study is to present examples from the practices of the elective course called Community Service Practices (THU) at the Vocational School of Health Services and to evaluate the views of students and instructor about the process. The participants of the study are 235 Medical Laboratories, Medical Secretariat, Anesthesiology and Physiotherapy students who are enrolled in THU course at Sakarya University Vocational School of Health Services and lecturers giving THU course. Within the scope of this course, various projects aimed at serving the society have been developed and put into practice for 14 weeks. In this study, application examples for the structuring of this course, the themes that emerged in the thoughts of students and lecturers, and the implications for the course are given. Students were asked to keep logs and prepare reports for the evaluation of the projects and the course developed within the scope of the study. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the research data. From the examination of the student reports, it is understood that the most prominent result thanks to the practices carried out in this course is to contribute to the personal development of the students and to develop awareness and service to the society. Participant instructor stated that Community Service Practices course should be well planned and it was necessary to take into consideration the interests and expectations of the students.Keywords
Community services implementations, application examples, student opinions, instructor opinions

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri