Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERDE MUTLULUĞUN BELİRLEYİCİLERİ : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(DETERMINANTS OF HAPPINES IN YOUNG PEOPLE: CUKUROVA UNIVERSITY CASE )

Author : Merve MAŞA   & Gülsen KIRAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 227- 233
    


Summary

Bireylerin sürekli mutluluğu arama çabasından dolayı, mutluluk kavramı geçmişten bu yana üzerinde durulan bir konudur. Geçmiştekinin aksine, mutluluk, sadece felsefe ve filozofların ilgilendiği bir alan olmanın ötesine geçmiştir. Mutluluk, kişinin herhangi bir zaman diliminde ortalama memnuniyet düzeyi olarak ifade edilmektedir. Bu da kişinin yaşamının ne kadar kaliteli olduğu ile yakından ilişkilidir. Araştırmacılar genelde yaşın, cinsiyetin, ırkın, gelirin neredeyse bireylerin mutluluk düzeyleri ile ilgili hiç ipucu vermediğini daha çok mutluluğu etkileyen faktörlerin; kişinin yakın çevresi ile ilgili bağları, karakteristik özellikleri, bireyin kültürü, eğlence hayatı, bir işle meşgul olup olmadığının bilinmesi ile ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada da; rassal örnekleme yöntemi ile Çukurova Üniversitesi öğrencilerine yüz yüze uygulanan mutluluk anketinden elde edilen verilerden yola çıkarak Çukurova Üniversitesi öğrencilerin mutluluğunun belirleyicileri Sıralı Lojit model kullanımı ile ortaya çıkarılmıştır. Sıralı lojit regresyon sonuçlarına göre, zaman yönetimini planlama düzeyi ve eğlence hayatına katılım düzeyi değişkenleri üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyi üzerinde anlamlı etkisi olan değişkenlerdir. Bu değişkenlere katılım düzeyi arttıkça, mutluluk seviyesinde de pozitif yönde bir artış olduğu görülmüştür.Keywords
Üniversite Öğrencileri, Mutluluk, Sıralı Lojistik Regresyon

Abstract

The concept of happiness is an issue that has been emphasized since the past due to the efforts of individuals to seek continuous happiness. Unlike in the past, happiness has gone beyond being an area of interest only to philosophy and philosophers. Happiness is expressed as the average satisfaction level of a person in any time period. This is closely related to how high a person's life is. Researchers generally indicate that age, gender, race, income almost give no clue about happiness levels of individuals; they suggested that the relationship with the person's immediate surroundings was related to their characteristics, culture of the individual, entertainment, knowing whether he was engaged in a job. In this study; based on the data obtained from the face-to-face happiness questionnaire applied to the students of Çukurova University by random sampling method, the determinants of the students' happiness were determined by using Ordered Logit model. According to the results of the Ordered Logistics model, it was concluded that time management and entertainment life had a significant effect on the happiness of university students. It is find that, as the level of participation in these variables increased, there is a positive increase in happiness level.Keywords
University Students, Happiness, Ordered Logistic Regression

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri