Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AHMET ÖĞÜT’ÜN ÇALIŞMALARINDAKİ KAMUSAL ALAN VE SANATIN ORTAK TOPLUMSAL BİLİNÇALTI YANSIMALARI
(THE COMMON SOCIAL SUBCONSCIOUS REFLECTIONS OF PUBLIC SPACE AND ART IN AHMET ÖĞÜT'S WORKS )

Author : Cansu ÇELEBİ EROL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 309-313
    


Summary

Bu araştırmada Ahmet Öğüt’ün dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların gündelik gerçekliği algılayış biçimlerini yansıttığı kamusal alandaki sanat çalışmalarını incelemek amaçlanmıştır. 1960’lı yıllardan beri çağdaş sanat anlayışının ifade olanaklarıyla sanatın kamusal alanı mekan olarak tercih ettiği ve izleyiciyi de sanat pratiğine dahil ettiği esnek bir sanat formu ile karşılaşılmaktadır. Sanatçıların son yüzyılda üstlendikleri politik ve sosyolojik roller gereği kollektif tavır içerisinde oldukları ve sanat çalışmalarını da bu toplumsallığın gereği olarak kamusal alana açmak durumunda kaldıkları görülmektedir. Söz konusu sanat anlayışının mümkün kıldığı melez disiplinlerle ve eklektik bir yapıyla tasarlanan çalışmaların sergilendiği kamusal alanlar galeri ve müzeye alternatif olmanın ötesinde sanat üretimin merkezine yerleşmiştir. Yakın dönem Türkiye çağdaş sanatçıları arasında sıklıkla adı geçen, Newyork, Amsterdam, Berlin ve Amman’ın aralarında olduğu çeşitli şehirlerde 70 den fazla çalışma yapan Ahmet Öğüt, interdisipliner bir sanat yaklaşımıyla çağdaş sanatı gündelik hayatın detaylarıyla birleştiren, izleyiciyle eleştirel bir enlemde ilişki kurabilen, sanat yaratımının içerisinde birebir rol alarak ele aldığı konuyu video, enstalasyon ve çizim gibi çeşitli medyumlarla görünür kılan bir sanatçı kimliği taşımaktadır. Ayrıca sanatçının yürütücülüğü üstlendiği projelerin konuları arasında Amerika’daki üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretlerinin karşılanması, İngiltere’de yaşayan akademisyen göçmenlerin ders verdiği Sessiz Üniversite bulunmaktadır. Araştırma kapsamında sanatçının “Bakunin's Barricade (2015), Exploded City (2009), ve Across the Slope (2008)” isimli eserlerindeki toplumsal yapıları dönüştürme sürecine tanıklık edilmektedir.Keywords
Çağdaş sanat, kamusal alan, Ahmet Öğüt.

Abstract

In this study, it is aimed to examine the works of art in the public space where Ahmet Öğüt reflects the ways people perceive daily reality in different parts of the world. Since the 1960s, a flexible art form has been encountered with the expression possibilities of contemporary art understanding, which art prefers as a public space and places the audience in the art practice. It is seen that the artists have a collective attitude due to their political and sociological roles in the last century and they have opened their art works to the public space as a requirement of this sociality. The public spaces where the works are designed with hybrid disciplines and an eclectic structure made possible by the aforementioned art conception are more than an alternative to galleries and museums. In recent years, Turkey "contemporary artists" among the frequently mentioned; Ahmet Öğüt has done more than 70 works in various cities including New York, Amsterdam, Berlin and Amman; It is an artist who combines contemporary art with the details of daily life with an interdisciplinary approach to art, establishes a relationship with the audience in a critical latitude, and makes the subject of art appearing through various mediums such as video, installation and drawing. In addition, the projects that the artist has undertaken include the payment of tuition fees for university students in the United States, and the Silent University, where academic immigrants living in the UK teach. Within the scope of the research, the process of transforming the social structures of the artist is witnessed with the works that are Bakunin's Barricade (2015), Exploded City (2009), ve Across the Slope (2008).Keywords
Contemporary art, public space, Ahmet Öğüt.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri