Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME VE UYGULAMALARDA ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINA UYGUNLUĞUNU ARTTIRMAYA İLİŞKİN ÖNERİLERİ
(CLASSROOM TEACHERS’ SUGGESTIONS CONCERNING ENHANCEMENT OF COMPATIBILITY WITH THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN REGULATIONS AND PRACTICE OF STUDENT-RELATED SERVICES )

Author : Pınar ARSLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 314-332
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda öğrenci hizmetlerinde çocuğun yüksek yararının arttırılmasına yönelik sınıf öğretmenlerinin önerilerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Nitel yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde kamu ilkokullarında görev yapan 374 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “İlkokullarda Öğrenci Hizmetleri İle İlgili Düzenleme ve Uygulamaların Çocuğun Yüksek Yararı İlkesine Uygunluğu Ölçme Aracı” ile toplanmıştır. Çalışma grubunda yer alan sınıf öğretmenleri, ölçme aracında yer alan altı açık uçlu soruya önerilerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin, ilkokulda çocuğun yüksek yararını arttırmaya yönelik en çok vurguladıkları öneriler sırasıyla şu şekildedir: “Altı yaşını doldurmamış çocuğun 1.sınıfa kaydı yapılmamalıdır. ” , “Öğretmen, veli, idare işbirliği sağlanmalıdır.”, “4.sınıfta da öğrenciler yazılı sınavla değerlendirilmemelidir.”, “Ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmelidir”, “Okullarda sanat, müzik, resim atölyeleri kurulmalıdır.” ve “Okul rehberlik servisleri daha aktif çalışmalıdır.”Keywords
Çocuğun yüksek yararı, sınıf öğretmeni, ilkokul, öğrenci hizmetleri.

Abstract

The aim of this study is to reveal the suggestions of school classroom teachers concerning enhancement of compatibility with the best interest of the child in regulations and practice of student-related services. The research is in screening model. The study group of the research, in which the qualitative method is employed, consists of 374 volunteer classroom teachers holding office in public elementary schools located in Ankara. Data of the study were collected by the “Instrument for Evaluation of Compatibility of the Regulations and Practices about the Student-Related Services for Elementary School Students with the Principle of the Best Interest of the Child”, a means developed by the researcher. The classroom teachers in the study group stated their suggestions to six open-ended questions in the instrument tool in writing. Data have been analyzed by the content analysis technique. As a result of the study, the most emphasized suggestion of classroom teachers to increase the best interests of child in elementary school are as follows: “Children under the age of six must not be enrolled in the first grade”, “the coordination of teacher, parent, administration should be provided”, “students should not be evaluated by written exams in the 4th grade” , “trainings should be given families to raise their awareness” , “art, music, painting workshops should be established in schools” , “school guidance services should work more actively”Keywords
Best interest of the child, classroom teacher, elementary school, student-related services.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri