Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE HUMANISTIC ASPECT OF THE KAZAKH RELIGIOUS WORLDVIEW
(KAZAK DİNİ DÜNYASININ HUMANİST OLMASI )

Author : O. TEMIRBEKOV  & A.USSEN & R. TURYSBEK & B. KURGANBEKOV  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 5
Page : 22-27
    


Summary

Kazak dünya görüşünün tuhaflığı ateist bilincin yokluğudur. Kazaklar her zaman her zamanki Tanrı'ya inanmışlardır. Bu kelime ve ifadeler, dil biriminde yansıtılır. "Tanrı'yı ??seyretmek" ifadesi, yaratıcıyı tanımak anlamına gelir. Yunan düşünür Pratogor'a göre, insan dünyaya değil bütünün bir ölçüsüdür. Bu aksiyomun anlamları, insanoğlunun varolmayan, bilinmeyen ve bilinmeyen arasındaki çizgidir. Bu nedenle varoluşun varolmayan varlığını doğrular. Kazak dünya görüşünde, bu temel aksiyom atasözünü yansıtır: "Sen dokuzunu biliyorsun, ama doksan dokuzu bilmiyorsun." Bu düşünceyle bağlantılı olarak, Kazak'ın konuşulmayacakları hakkında söylediği gibi: "Bir Tanrı bilir." Bu temel kavram, Kazak halkını kibir, tiranlık, sertlikten koruyor, "buna denir, çözülür, kesilir", yeteneklerinin sınırlarına direnmeye yardımcı olur. Bu nedenle Kazak toplumundaki otoriter bir devlet, totaliter düşüncenin temelinde varolmaz. İkincisi, Kazak'ın tüm dünya ve milletler için yarattığı dinsel dünya görüşüne eşit olduğu için, birbirlerinden özel bir konum veya statü ile farklılık göstermezler. Bu ilkenin temelinde, tüm insanlığın Adem ve Havva'ya ait olduğu fikri vardır. Kazak düşünür Mashur Yusup, bu kavramın Müslüman olmanın temel şartlarından biri olduğuna inanıyor. Bu görüş, hadis tarafından doğrulanır: "Bütün insanlar Müslüman olarak doğarlar ve ebeveynleri bu çocuklardan birini Hıristiyanlara, diğerini ise Yahudilere ve diğerlerine putperestliğe çevirir. İnsanların dini kişiliği dini nedenlerle belirlenirse, o zaman dinleri haklı değildir, zamanımızda din, ırkçı ve dilsel farklılıklar nedeniyle pek çok çatışma yaşanmaktadır.Çekici bir çok insan, farklı dinlerin temellerini ve ilkelerini doğru bir şekilde yorumlayamaz.Onun işlerinde, büyük düşünür Abai; hadeeth: "Her makul kişi inanmalı ve her inananın kendi ibadetine sahip olması gerekir." Abai'ya göre, bir kişi dinin temeli olan açık bir akıl ile inanç bulmalıdır. insan değil akıllı veya doğuştan zihinsel engelli olan, o bir mümin olmak zorunda değildir. onun ibadet inanç nedenini anlamadığı bir kişi tamamlanmış sayılır değilse. th aklın rolünü Tanrı'nın bilgisi, insanın varlığında Kazak atasözünde tanımlanmıştır: “Eğer Tanrı bir kişiyi cezalandırırsa, onu aklından mahrum eder.” Kazak halkının dinini anlamanın en önemli özelliği onların içsel içeriği değil, harici bir form.



Keywords
İnsancıl, Dini

Abstract

The peculiarity of the Kazakh worldview is the absence of atheistic consciousness. Kazakhs have always believed in the all-pervading God. This is reflected in words and phrases, the language unit. The phraseology "Watching God" means knowing the creator. According to the Greek thinker Pratogor, man is only a measurement of the whole being not to the earth. The meanings of this axiom, man is the line between being and non-being, known and unknown. Therefore He confirms the existing, denying non-existence. In the Kazakh worldview, this basic axiom reflects the proverb "You know nine, but you do not know ninety-nine." In connection with this thought, the Kazakh about the unspeakable says: "One God knows." This fundamental concept protects the Kazakh people from arrogance, tyranny, sternness, which adheres to the idea "it is called, it is solved, cut off", helps to resist the limits of its capabilities. And it is for this reason that an authoritarian state in the Kazakh society does not exist on the basis of totalitarian thinking. Secondly, for the Kazakh religious worldview for the Creator all nations and nations are equal, they do not differ from each other by a special position or status. At the heart of this principle is the notion that all mankind belongs to Adam and Eve. Kazakh thinker Mashur Yusup believes that this concept is one of the basic conditions for being a Muslim. This opinion is confirmed by the hadith: "All people are born Muslims, and then their parents turn one of these children into Christians, and the other - Jews and others - into pagans. If the religious personality of people is determined for religious reasons, then his religion is not righteous. In our time, many conflicts arise because of religious, racist and linguistic differences. Many warring people can not correctly interpret the foundations and principles of different religions. In his works, the great thinker Abai is based on the hadeeth: "Every reasonable person should believe, and every believer has his own worship." According to Abai, a person must find faith with a clear mind, which is the basis of religion. The main condition of faith is the mind. If a person is not intelligent or mentally retarded from birth, he does not have to be a believer. If a person who does not understand the reason for the faith of his worship is not considered complete. The role of the mind in the knowledge of God, in the existence of man is defined in the Kazakh proverb: "If God punishes a person, deprives him of his mind." The most important feature of understanding the religion of the Kazakh people is their internal content, and not an external form.



Keywords
Humanistic, Religious

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 



Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri