Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELÇUKLU HÜKÜMDARLARININ ÇOCUKLUKLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
(A STUDY ON CHILDHOOD OF SELJUK RULERS )

Author : Meryem GÜRBÜZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 340-347
    


Summary

Selçuklu hükümdarlarının çocukluğu hakkında acaba yeterince bilgiye sahip miyiz? Onların çocukluklarına dair kaynaklarımızda yer alan kayıtlar Selçuklu hükümdarlarını anlamamıza yardımcı oluyor mu? Hükümdarların çocuklukları hakkındaki tespitler bir tarihçinin dönemi aydınlatmasına ne gibi katkılar sağlayabilir? Bu makaleyi hazırlama amacımız yukarıdaki sorulara cevap bulmaya çalışmaktır. Bunu yapabilmek için öncelikle kaynaklarımızda Selçuklu hükümdarlarının verdiği bilgileri toplayarak tasnif ettik. Selçuklu hükümdarlarının birçoğu Türk akademisyenler tarafından müstakil çalışmalara konu edilmiştir. Bu çok kıymetli eserlerden de faydalandık. Çalışmamızda örnekleri Büyük Selçuklu, Türkiye Selçukluları, Irak, Kirman, Suriye ve Filistin Selçukluları gibi farklı coğrafyalarda hüküm süren Selçuklu hükümdarlarından seçmeye çalıştık. Tasnif neticesinde ilk olarak fark ettiğimiz nokta, Selçuklu hükümdarlarının bir kısmının doğum tarihlerinin kesin olarak tespit edilemediği oldu. Şüphesiz bu husus, tarihçi için bir sorun oluşturmaktadır. Makalemizde bunun nedenlerini açıklamaya çalıştığımız gibi, bu meselenin hükümdarları anlamamızda bir güçlük teşkil edip etmediğini de tartıştık. Selçuklu hükümdarlarının çocukluk dönemlerine ilişkin bilgilerimiz az ancak çeşitlidir. Çocukken geçirdikleri hastalıklar, bebek yaşta babalarını kaybederek hanedanın diğer üyeleri tarafından büyütülmeleri, küçük yaşlarda tahta çıkartılmaya çalışılmalar gibi noktalar bu cümledendir. Onların çocuklukları hakkındaki bilgilerimizin çoğu taht ile ilişkilidir. Bu nedenle iktidar ve onunla ilgili kavramlar bu çalışmanın genel çerçevesini belirlemiştir. Makalemizde, Selçuklu hükümdarlarının çocukluklarına dair çeşitli örnekler üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştık.Keywords
Selçuklu, hükümdar, sultan, çocukluk.

Abstract

Do we have enough information about childhood of Seljuk rulers? Do historical sources about Seljuk rulers’childhood help us to understand them better? What can determinations about childhood of rulers contribute to historiansfor enlightening the era?The purpose of the study is to find answers for the questions above. Fort his we classified various informationsfrom historical sources about Seljuk Rulers. Most of the Seljuk Rulers were subjects for Turkish academicians, but they were studied separetly. We also used these important studies. We picked examples from various states that Seljuk rulers were at power such as Great Seljuks, Sultanate of Rum, Iraq, Syria, Palastine and Kerman Seljuks The first thing that we noticed after classfying is that birth dates of some Seljuk Rulers were not certain. For a historian, that is a serious problem for sure. While including reasons of this issue in our study, we also argued that if thisspecific problem makes it harder to understand Seljuk Rulers or not. Informations about childhood of Seljuk Rulers are few but various. Childhood diseases they had, raising by their dynasty members after losing their father while they were still an infant or others trying to rise them to the throne during their early ages are informations we know because of that variety. Most of things we know about their childhood is actually about the throne itself. That is why power and related subjects determined the outline of this study. In our study, we tried to make a determination about childhood of Seljuk Rulers from various examples we chose.Keywords
Seljuks, Rulers, Sultan, Childhood.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri