Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİ EDEBİYAT TEORİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PSİKANALİZ VE ARKETİPSEL ELEŞTİRİ
(A COMPARISON OF TWO LITERARY THEORIES: PSYCHOANALYSIS AND ARCHETYPAL CRITICISM )

Author : Aydın GÖRMEZ   & Barış GÖRÜNÜŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 348-356
    


Summary

Edebiyat teorileri, eserleri algılamadaki farklılıklara rağmen edebi eserlerin daha iyi anlaşılmasını ve sağlıklı bir şekilde yorumlanmasını sağlar. Bu amaçla, bu teorileri uygulayanlar belirli bir amaç için bu teorilere özgü yöntemler kullanırlar. Bir edebiyat eleştirmeni, temaları, karakterleri, tarihi arka planı, sosyal ve kişisel ilişkileri gibi bir eserdeki bazı unsurları tartışabilir. Edebi eleştiri, edebi bir eseri okurken, eserin dışına çıkarak onu yorumlamaktır. Özetle söylemek gerekirse, eleştiri teorileri yorumlama yöntemleri olarak kullanılırlar. Edebi eserlerde, eserin, yazarın ve hatta bireysel okuyucunun iç dünyasının daha derin bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayacak ipuçları olabilir. Bu teoriler sayesinde, okuyucular daha derine inme ve bakış açılarını değiştirme şansına sahip olabilirler. Bu çalışmada Sigmund Freud tarafından ortaya konulan psikanalitik eleştiri ile Freud'un öğrencilerinden Carl Gustav Jung'un arketipçi eleştirinin benzerlikleri yanı sıra farklı yönlerini incelemeyi amaçlamaktadır.Keywords
Edebiyat teorileri, Psikanaliz, Arketipsel eleştiri, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung.

Abstract

Literary theories help literary works to be understood better and interpreted in a healthy way despite the differences in receiving the works. To this end, their practitioners apply their own unique methods for a particular purpose. A literary critic can discuss some elements in a single work, such as themes, characters, historical background, social and personal connections or implications. Literary criticism, while reading a literary work, is to go beyond the work and interpret it. To put it in a nutshell, critical theories are used as methods of interpretation. Within each piece of literature, there are clues to guide the reader to a deeper understanding of the work, of the author and even the inner workings of the individual reader. Through the critical theories, readers may have a chance to go deeper and change their primal perspective of the work. In this study, two critical theories, psychoanalytic criticism, theorized by Sigmund Freud and archetypal criticism by Carl Gustav Jung, one of Freud’s disciples, will be compared to show the differences as well as similarities.Keywords
Literary theories, Psychoanalysis, Archetypal Criticism, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung.

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri