Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF COMPONENT COMPOSITION OF CHICORIUM PLANT
(CHICORIUM TESİSİNİN BİLEŞEN BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ )

Author : G.E. AZİMBAEVA    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 6
Page : 48-52
    


Summary

Bu makalede, Cichorium bitkisinin (çiçek, yaprak, yaprak) bileşimi açıklanmaktadır. Cichorium bitkisinin (çiçek, yaprak, yaprak) pH değeri, «I-160 MI» işaretinin pH değeri ile belirlenmiştir. Ekstre edilen su,% 80 etil alkol ve 2 saat su idi. Cichorium bitkisinin nem içeriği, gravimetrik yöntem, asitlik, askorbik asit, tektimetrik yöntemle pektinik maddeler, atomik emisyon yarıiletken spektral analizi ile AAnalyst 400'deki makro-mikro elementlerin büyüklüğü ve atomik absorpsiyon yöntemi Shimadzu'da spektrofotometre ile « AA 7000 », Cichorium bitkisi Fotokalorimetri yöntemi, fotokortimetri, antosiyanlar, flavonoidler, polifenoller, karoten ve şeker metodu ile fotokalorimetre KFK-2 ve KFK-3, protein Kvelald ile belirlenmiştir. Kleachatka AE Ermakov'un modifikasyonu ile kilo yöntemi kullanılarak, ham yağ içeriği Soxle Aparatı ile Ağırlık Yöntemi ile belirlenmiştir. Cichorium bitkisinin temel boyutu (çiçek, sap, yaprak) belirlenmiştir. Sonuç olarak, bakır, çinko, manganez, demir, kobalt, kadmiyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyumun mevcut olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, araştırmaya göre, Cichorium bitkisi flavonoidler, proteinler, pektinik maddeler, antikorlar, antosiyaninler, fenolik asitler, karoten, polifenoller ve zamklar içerir.Keywords
Cichorium, polifenol, ekstraksiyon, antosiyanin

Abstract

This article describes the composition of the Cichorium plant (flower, leaf, leaf). The pH value of Cichorium plant (flower, leaf, leaf) was determined at pH value of the mark «I-160 MI». Extracted water was 80% ethyl alcohol and 2 hours in water. The moisture content of the Cichorium plant by gravimetric method, acidity, ascorbic acid, pectinic substances by tectimetric method, the size of macro-micro elements in the AAnalyst 400 by atomic-emission semiconductor spectral analysis and spectrophotometer at atomic absorbing method Shimadzu on the «AA 7000», Cichorium plant The photocalorimetry method was determined by photocalorimeter KFK-2 and KFK-3, protein Kvelald, by the method of photocororimetry, anthocyanes, flavonoids, polyphenols, carotene and sugar. Kleachatka AE By Ermakov's modification, using weight method, the crude fat content was determined by the Weight Method by Soxle Apparatus. The elemental size of the Cichorium plant (flower, stalk, leaf) was determined. As a result, it has been shown that copper, zinc, manganese, iron, cobalt, cadmium, calcium, magnesium, potassium, sodium are present. Also, according to the study, Cichorium plant contains flavonoids, proteins, pectinic substances, antibodies, anthocyanins, phenolic acids, carotene, polyphenols, and gumers.Keywords
Cichorium, polyphenol, extraction, anthocyanin

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri