Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINDA MÜKELLEF VE MÜKELLEF OLMAYANLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXPAYERS AND NON-TAXPAYERS IN TERMS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX AUDITING: EVIDENCE FROM SIRNAK PROVINCE )

Author : Yasin Acar  & Deniz İŞTEKAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 362-374
    


Summary

Denetim, bir kuruluşun önceden belirlenmiş amaçlarına ne derece ulaşıldığına dair yapılan bir faaliyettir. Vergi denetimi, vergi idaresinin, mükelleflerin vergi mevzuatına uyma derecelerini ölçme ve yapılmış olan yanlışlıkları giderme faaliyetidir. Bu çalışmanın amacı; vergileme konusunda eksikliklerinin olduğu düşünülen Şırnak ilinin vergi denetiminde etkinlik hakkındaki düşünce ve görüşlerini tespit ederek çözüm önerileri sunmaktır. Ayrıca, Şırnak ilindeki vergi denetimlerine ilişkin sorunları mükellef ve mükellef olmayanların gözünden incelemek ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri sunarak vergi kayıp ve kaçaklarını en aza indirmeye yönelik politikalara ışık tutmaktır. Bu kapsamda Şırnak ilinde vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlara anket uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda yapılan istatistiki analizlerde vergi mükellefleri ile mükellef olmayanlar arasında vergi denetimleri konusunda istatistiki anlamda farklı görüşler ve fikir ayrılıkları olduğu bulunmuştur.Keywords
Vergi, Vergi Denetimi, Şırnak, Bağımsız Örneklemler Testi

Abstract

Auditing is an activity that is conducted to determine the extent to which an organization has achieved its pre-determined goals. Tax auditing is the activity of the tax authorities to measure the compliance levels of the taxpayers with the tax legislation and to correct any mistakes that have been made. The purpose of this study is to determine the thoughts and opinions about the activity in the tax audit of Şırnak province which is thought to be lacking in taxation and to submit solution proposals. In addition,we examine the problems related to tax audits in Sirnak province with the view of taxpayers and non-taxpayers, and provide a solution proposal for these problems. Hence we shed light on the policy aimed at minimizing tax losses and fugitives. Within this scope, a questionnaire was applied to taxpayers and non-taxpayers in Şırnak province. As a result of the questionnaire survey, we find that there are different opinions and disagreements about tax audits between taxpayers and non-taxpayers.Keywords
Tax, , Tax Audit, Sirnak, Independent Samples Test

Advanced Search


Announcements

  TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 

  20 Temmuz 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 

  20-24 Temmuz 2018

  Kongre programının yayınlanması: 

  28 Temmuz 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 

  1 Eylül 2018

  Özet kitabı yayını: 

  1 Eylül 2018


  4. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  KONGRE TAKVİMİ

  ?Özetlerin son gönderim tarihi

  15 Temmuz 2018

  ?Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

  15-18 Temmuz 2018

  ?Kongre Özet Kitabının yayınlanması

  1 Eylül 2018

  ?Tam metinlerin son gönderim tarihi

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  1 Eylül 2018

  ?Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Ekim 2018


  PARİS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

  15 Temmuz 2018

  ?Kongre Programının İlanı

  22 Temmuz 2018

  ?Katılım Ücreti Ödemesi

  15-20 Temmuz 2018

  ?Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

  (tam metin kitabı için)

  15 Ağustos 2018

  ??Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

  15 Ağustos 2018


  1. Uluslararası Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Kongresi

  Bildiri Özetlerinin Gönderimi

  İçin Son Tarih      

  15 Temmuz 2018

  (hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir.

  Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

  Katılım Ücretlerinin Yatırılması ve Dekontun Mail Atılması 

  15- 18 Temmuz  2018
  Kongre Programının İlan Tarihi

  22 Temmuz 2018

  Kongre Tarihi

  29- 31 Ağustos 2018?

  ?Bildiri Özet Kitabının Yayın Tarihi

  15 Eylül 2018


  MAHATMA GANDHI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Son özet gönderme tarihi: 15 Ağustos 2018

  Katılım ücreti yatırma ve kayıt: 15-20 Ağustos 2018

  Kongre programının yayınlanması: 20 Ağustos 2018

  Son tam metin gönderme tarihi: 1 Ekim 2018

  Özet kitabı yayını: 1 Ekim 2018


  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  7. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi

  Son özet gönderim tarihi

  15 Eylül 2018

  Katılım ücretinin yatırılması

  En geç 20 Eylül 2018

  Kongre tarihleri

  11-14 Ekim 2018

  Özet kitabının yayınlanması

  20 Ekim 2018

  Tam metinlerin gönderilebileceği

  son gün

  (tam metin zorunluluğu yoktur)

  20 Ekim 2018

  Tam metin kitabının yayınlanması

  1 Kasım 2018


  Sidney Kongre

  KONGRE YERİ: SIDNEY

  KONGRE KONULARI: 

  Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve Mühendislik Bilimleri

  KONGRE ÜCRETİ: 

  280 EURO

  SON ÖZET GÖNDERİM TARİHİ: 

  15 EKİM 2018

  ÖDEME VE KAYIT: 

  15-20 EKİM 2018

  TAM METİN GÖNDERME TARİHİ:

  1EKİM 2018


  İndex Taraması ISSUU

  IKSADJOURNAL Dergisi ISSUU Journal Listings indeksinde taranmaya başlamıştır. 

   


  İndex Taraması SCIWIN

  IKSADJOURNAL Dergisi World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndex Taraması ResearchBible

  IKSADJOURNAL Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndex Taraması ESJI

  IKSADJOURNAL Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. Address :Kazakh Girls State Pedegogical University, Faculty of Education, Almaty/Kazakhstan
Telephone :+77789210336 Fax :
Email :iksadjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri